Henkilötietokäytännöt – Yleistä

 

Tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi yms.

 

Me olemme Rekisterinpitäjä – miten saat yhteyden meihin?
Thuesen Jensen A/S, filial i Finland on sinulta saamiemme henkilötietojesi Rekisterinpitäjä. Löydät yhteystietomme alta.

 

Thuesen Jensen A/S, filial I Finland Oy
c/o Oy Tuokko Ltd
Paciusgatan 25
00270 Helsinki
Suomi

 

Suomen liiketoimintarekisterin (Y-tunnus) nro: FI 27181884
 
Puhelin: +358(0)9-42411135

Sähköpostiosoite: gdpr@tj.dk

 

Tarkoitukset, joissa keräämme henkilötietoja, minkä tyyppisiä/laatuisia tietoja keräämme, ja laillinen peruste henkilötietojesi käsittelyyn:

Asiakashallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:n B2C-asiakkaille.
Käsittelyn tarkoitus:
Asiakashallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:n B2C-asiakkaille.

 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme:
• Tunnistetiedot
• Sähköpostiosoitteet
• Postiosoitteet
• Puhelinnumerot

 

Mistä henkilötietosi tulevat:
• Suoraan sinulta
• Sidosryhmäyrityksiltämme.
• Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinluettelosta ja geodemograafisista luokitteluista

 

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelylle on:
Henkilötietojesi käsittely perustuu aina lailliseen perusteeseen. Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien syiden perusteella:
• Antamasi suostumus – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa a mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai pyynnöstäsi liittyen sellaisten tehtävien suorittamiseen, jotka tapahtuvat ennen sopimuksen solmimista – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa b mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:lle lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa c mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:lle tai kolmannelle osapuolelle oikeutetusta edusta kiinni pitämiseksi. Oikeutettuun etuun voi sisältyä: Käynnissä oleva tuotteiden, palvelujen, ostoskokemuksen ja teknologioiden parannus. Viestintämme suuntaamiseksi sinulle omien valintojesi mukaisesti – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa f mainittu peruste.

 

Saatamme välittää henkilötietojasi eteenpäin seuraavissa tilanteissa:
(i) Sidosryhmäyrityksillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme, esim. tavarankuljettajille.
(ii) Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme toimintojamme, esimerkiksi:
• Palvelujen, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajat.
• Kuljetuspalvelut
• Rahoituslaitokset ja maksupalvelujen tarjoajat.
(iii) Jos sovellettavan lainsäädännön mukainen oikeuden päätös sitä edellyttää.

 

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään, kuin esitettyjen tarkoitusten perusteella on tarpeellista:
• Tuotteittemme ja palvelujemme tarjoamiseen liittyen säilytämme Suomen kirjanpitolain mukaisesti henkilötietojasi enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä, ellei ole olemassa erityisiä syitä säilyttää tietoja pitempään.
• Niin kauan kuin suostumustasi vastaanottaa uutiskirjeitä ei ole peruutettu, eikä meillä ole syytä tallentaa henkilötietoja esim. lain mukaisen velvoitteen perusteella.
• Yleisesti ei-rekisteröityjen asiakkaiden yleiseen viestintään liittyvät henkilötiedot poistetaan 1 vuoden kuluttua, ellei ole olemassa erityisiä syitä säilyttää tietoja pitempään.

 

Asiakashallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:n B2B-asiakkaille.
Käsittelyn tarkoitus
Asiakashallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:n B2B-asiakkaille.

 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme:
• Tunnistetiedot
• Sähköpostiosoitteet
• Sijainti
• Puhelinnumerot

 

Mistä henkilötietosi tulevat:
• Suoraan sinulta
• Sidosryhmäyrityksiltämme.
• Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinluettelosta ja geodemograafisista luokitteluista

 

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelylle on:
Henkilötietojesi käsittely perustuu aina lailliseen perusteeseen. Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien syiden perusteella:
• Käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai pyynnöstäsi liittyen sellaisten tehtävien suorittamiseen, jotka tapahtuvat ennen sopimuksen solmimista – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa b mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:lle lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa c mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:ille tai kolmannelle osapuolelle oikeutetusta edusta kiinni pitämiseksi. Oikeutettuun etuun voi sisältyä: Käynnissä oleva tuotteiden, palvelujen, ostoskokemuksen ja teknologioiden parannus. Viestintämme suuntaamiseksi sinulle omien valintojesi mukaisesti – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa f mainittu peruste.

 

Saatamme välittää henkilötietojasi eteenpäin seuraavissa tilanteissa:
(i) Sidosryhmäyrityksillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme, esim. tavarankuljettajille.
(ii) Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme toimintojamme, esimerkiksi:
• Palvelujen, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajat.
• Kuljetuspalvelut
• Rahoituslaitokset ja maksupalvelujen tarjoajat.
(iii) Jos sovellettavan lainsäädännön mukainen oikeuden päätös sitä edellyttää.

 

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään, kuin esitettyjen tarkoitusten perusteella on tarpeellista:
• Tuotteittemme ja palvelujemme tarjoamiseen liittyen säilytämme Suomen kirjanpitolain mukaisesti henkilötietojasi enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä, ellei ole olemassa erityisiä syitä säilyttää tietoja pitempään.

 

Henkilöstöresurssien hallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:llä.
Käsittelyn tarkoitus
Henkilöstöresurssien hallinta Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:llä – sekä työntekijät että hakijat.

 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme:
• Kuva (muotokuvat ja kuvat yrityksen juhlista)
• Asema ja työpaikka
• Rekrytointi ja työsuhde
• Aika työsuhteessa ja palvelusajan pituus
• Palkka- ja eläketilanne
• Lomat ja muut poissaolot
• Verotilanne
• Palkkatuet
• Palkanmaksuun liittyvät tiedot
• Henkilöstötallenteet
• Koulutus ja kurssit
• Sairauslomat
• Ammatilliset vammat, joustava työaika, työsuhteen erikoistekijät, esim. vamman tapauksessa
• Palkan maksu, sisältäen korvaukset yms.
• Henkilöstöhallintoon liittyvät tiedot, kuten koulutus, kurssit ja pätevyydet, toivottu työ, arvioinnit, työsuhde, luottamustoimet, lainatut esineet, varoitukset ja muut vastaavat tiedot.
• Kurssit, osaamisprofiili, työntekijän kehityskeskustelut
• Rikosrekisteri- ja turvallisuusselvitystiedot.
• Persoonallisuustestit
• Ammattiliittojen jäsenyydet – liiton edustajien valintaa varten
• Terveystiedot, sisältäen geneettiset tiedot

 

Mistä henkilötietosi tulevat:
• Suoraan sinulta
• Sidosryhmäyrityksiltämme.
• Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinluettelosta ja geodemograafisista luokitteluista
• Osana rekrytointiprosessia me usein haemme lisätietoja hakijasta tai hakijoista, joita pidämme parhaiten tehtävään soveltuvina. Jos haluamme saada referenssejä aiemmilta työnantajiltasi, sinua pyydetään allekirjoittamaan suostumuskirje, josta saat oman kopiosi.

 

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelylle on:
Henkilötietojesi käsittely perustuu aina lailliseen perusteeseen. Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien syiden perusteella:
• Antamasi suostumus – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa a mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai pyynnöstäsi liittyen sellaisten tehtävien suorittamiseen, jotka tapahtuvat ennen sopimuksen solmimista – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa b mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:lle lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa c mainittu peruste.
• Käsittely on välttämätöntä Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:lle tai kolmannelle osapuolelle oikeutetusta edusta kiinni pitämiseksi. Oikeutettuun etuun voi sisältyä: Käynnissä oleva tuotteiden, palvelujen, ostoskokemuksen ja teknologioiden parannus. Viestintämme suuntaamiseksi sinulle omien valintojesi mukaisesti – Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 kohdassa 1 alakohdassa f mainittu peruste.

 

Saatamme välittää henkilötietojasi eteenpäin seuraavissa tilanteissa:
(i) Sidosryhmäyrityksillemme.
(ii) Jos sovellettavan lainsäädännön mukainen oikeuden päätös sitä edellyttää.

 

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään, kuin esitettyjen tarkoitusten perusteella on tarpeellista:
• Työntekijöiden henkilötiedot tuhotaan 5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, ellei kyseiseen työsuhteeseen liittyen ole olemassa keskeneräisiä selvityksiä. Esimerkiksi työtapaturma tai vastaavat tapaukset.
• Tiedot hakijoista, joita ei palkata, poistetaan mahdollisimman pian, ja ohjaavana periaatteena viimeistään 6 kuukautta kielteisen päätöksen jälkeen.

 

Oikeutesi
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on useita oikeuksia liittyen sinua koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin.

Oikeus tarkastella tietoja (käyttöoikeus)
Sinulla on oikeus tarkastella tietoja, joita käsittelemme sinusta, sekä erilaisia lisätietoja.

Oikeus oikaisuun (korjaus)
Sinulla on oikeus korjauttaa itseäsi koskevat virheelliset tiedot.

Oikeus poistamiseen
Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi ennen tavallista tietojen poistamistamme.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä, me voimme siitä eteenpäin käsitellä tietoja – tallennus pois lukien – vain sinun suostumuksella, tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, harjoittamiseksi tai niiltä puolustautumiseksi, tai henkilön tai tärkeän julkisen edun suojaamiseksi.

Oikeus vastustaa
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa meidän tekemäämme tai lainmukaista henkilötietojesi käsittelyä.
Voit myös vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus lähettää tietoja (tietojen siirrettävyys)
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vastaanottaa henkilötietosi rakenteisessa, yleisesti käytettävässä ja koneella luettavissa olevassa muodossa, sekä saada nämä tiedot esteettä siirrettyä Rekisterinpitäjältä toiselle henkilölle tai muulle toimijalle.

Voit lukea lisää oikeuksistasi Suomen tietosuojaviranomaisen oppaasta rekisteröidyille henkilöille. Opas on saatavana osoitteessa https://tietosuoja.fi.

 

Valitukset Suomen tietosuojaviranomaiselle
Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, niin sinulla on oikeus jättää valitus Suomen tietosuojaviranomaiselle. Löydät Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot osoitteesta https://tietosuoja.fi.

 

Muutokset näihin käytäntöihin
Internetin nopea kehitys tarkoittaa, että muutokset siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi voivat olla tarpeen tulevaisuudessa. Tästä syystä pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa näitä käytäntöjä. Jos teemme niin, muutamme “viimeksi päivitetty” -päiväystä sivun alareunassa. Jos tapahtuu merkittäviä muutoksia, niin ilmoitamme siitä sinulle näkyvällä viestillä verkkosivustollamme.

Tietoja asiakirjasta
Tämä on versio 2018-0001 Thuesen Jensen A/S, filial i Finland:n henkilötietokäytännöistä, laadittu 20.5.2018.